குறுந் தகவல்கள் மூலம் தேர்தல் முறைப்பாடுகளை தெரியப்படுத்தலாம்

உங்கள் தேர்தல் முறைப்பாடுகளை தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தேர்தல்கள் முறைப்பாட்டு விசாரணைப் பிரிவிற்கு ,ன்று முதல் குறுந் தகவல் (SMS) மூலம் அனுப்பி வைக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  உங்கள் தேர்தல் முறைப்பாடுகளை பின்வரும் படிமுறைகளின் ஊடாக குறுந் தகவல்களாக அனுப்பி வைக்க முடியும்.
EC <இடைவௌி> EV <இடைவௌி> குறித்த மாவட்டம் <இடைவௌி> உங்கள் முறைப்பாட்டை டைப் செய்து 1919 என்ற ,லக்கத்திற்கு அனுப்பி வைக்கலாம் என தேர்தல் ஆணையகம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், வட்ஸ்அப் (0776 645 692) மற்றும் வைபர் (0712 550 780) ஊடாகவும் உங்கள் தேர்தல் முறைப்பாடுகளை புகைப்படங்களாகவோ காணொளிகளாகவே தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தேர்தல்கள் முறைப்பாட்டு விசாரணைப் பிரிவிற்கு அனுப்பி வைக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

பிந்திய செய்திகள்

சமூக அவலங்கள்

நடப்பது என்ன

நிகழ்வுகள்

விளையாட்டு

உலகச் செய்திகள்