மாதா திருச் செரூபத்தில் இரத்தக்கண்ணீர் – சாட்டியை நோக்கி படையெடுக்கும் மக்கள்

யாழ். சாட்டி சிந்தாத்திரை மாதா ஆலயத்தில் உள்ள மாதா சொரூபத்தில் இரத்தக்கண்ணீர் வடிவதாக தெரிய வந்துள்ளது.

இந்நிலையில் குறித்த பகுதிக்கு சம்பவத்தைப் பார்வையிடுவதற்காக பெருமளவான மக்கள் பார்வையிடுவதற்காக செல்வதற்காகவும் தெரிய வந்துள்ளது.

Leave a Reply

பிந்திய செய்திகள்

சமூக அவலங்கள்

நடப்பது என்ன

நிகழ்வுகள்

விளையாட்டு

உலகச் செய்திகள்